Provozní doba

Bazén + whirlpool

Pro veřejnost
Pondělí 07.00 - 20.00
Úterý 07.00 - 20.00
Středa 07.00 - 20.00
Čtvrtek 07.00 - 20.00
Pátek 07.00 - 21.00
Sobota 10.00 - 21.00
Neděle 10.00 - 20.00

Sauny

Finská, parní, infra pro veřejnost
Pondělí 14.00 - 20.00
Úterý 14.00 - 20.00
Středa 14.00 - 20.00
Čtvrtek 14.00 - 20.00
Pátek 14.00 - 21.00
Sobota 14.00 - 21.00
Neděle 14.00 - 20.00

Masáže

 Pro veřejnost
Pondělí 08.00 - 20.00
Úterý 08.00 - 20.00
Středa 08.00 - 20.00
Čtvrtek 08.00 - 20.00
Pátek 08.00 - 21.00
Sobota 10.00 - 21.00
Neděle 10.00 - 20.00

Časový řád

Vážení hosté, v ceně vstupného je zahrnuto:

  • na recepci zvolená a uhrazená délka pobytu v dané části THERÁPON AQUA
  • 10 minut na převlečení před vstupem do vybrané části THERÁPON AQUA
  • 10 minut na převlečení a následné odevzdání čipového náramku na recepci

Celkový čas pobytu v THERÁPON AQUA je tedy zvolená délka trvání procedury + 20 min.
V případě překročení návštěvního času, doplatí návštěvník za využitou službu dle stanoveného ceníku.

Před návštěvou THERÁPON AQUA doporučujeme objednat se předem telefonicky nebo osobně na recepci.
Některé hodiny jsou zablokovány na cvičení - informace na recepci.Hygienické požadavky na chování návštěvníků THERÁPON AQUA
v době koronavirové pandemie

Návštěvníci jsou povinni před vstupem do Therápon Aqua provést dezinfekci rukou
přípravkem s virucidními účinky, který bude na vstupu k dispozici pro všechny návštěvníky.

Návštěvníci musí zvážit zdravotní stav svůj a svých dětí. V případě, že se necítí dobře nebo trpí
nějakým infekčním onemocněním, zejména v situacích, kdy nelze vyloučit kýchání, smrkání apod.,
by neměli, s ohledem na ostatní, Therápon Aqua do uzdravení vůbec navštěvovat.

Návštěvníci s příznaky odpovídajícími nákaze Covid-19 nemají do zařízení povolen vstup.

Návštěvníci jsou povinni dodržovat platná mimořádná opatření, především co se týče shlukování na veřejně
dostupných místech a nošení roušek, ev. jiných ochranných prostředků dýchacích cest.
V prostorách Therápon Aqua se mohou pohybovat nejvýše v aktuálně předepsaném počtu osob
a dodržovat mezi sebou patřičné odstupy.
Okamžitá kapacita bazénu je 5 osob, okamžitá kapacita každého whirpoolu je 2 osoby.

Provozovatel je oprávněn případně omezit čas strávený ve whirpoolu tak,
aby se jednotliví návštěvníci mohli ve svém návštěvním čase pohodlně prostřídat.

Dočasně je omezen provoz dalších zařízení generujících vodní aerosol (vodopády, gejzír),
do odvolání nelze provozovat atrakce, při nichž v důsledku proudící vody dochází
k nechtěnému kontaktu návštěvníků (protiproud)

Do odvolání zůstává mimo provoz parní sauna, která je z hygienického hlediska pro přenos nákazy
velmi riziková. Okamžitá kapacita finské sauny je omezena na 3 osoby, okamžitá kapacita infrasauny na 1 osobu.

Při odpočinku by jednotlivé skupiny návštěvníků /rodinných příslušníků měly dodržovat
distanční vzdálenost cca 2 m. Návštěvníci jsou povinni nosit roušku ev. jiný ochranný prostředek
dýchacích cest při jakémkoliv pohybu v prostorách Therápon Aqua, s výjimkou chůze k dosažení vstupu
do vody za účelem koupání a vlastního koupání (rouška se odkládá na podložce, ručníku…).
V případě pouhého pobytu při břehu bazénu, např. z důvodu dohledu nad koupajícími se dětmi,
je nutno roušku ev. jiný ochranný prostředek dýchacích cest používat podle aktuálně stanovených opatření.
Návštěvníci jsou povinni omezit pobyt v šatnách na nezbytné minimum.

Při použití WC musí návštěvníci dodržovat zvýšenou osobní hygienu
– je nutné důkladné omytí rukou mýdlem s dezinfekčním účinkem, nebo jejich dezinfekce
dezinfekčním prostředkem. K osoušení rukou je nutno používat jednorázové ručníky.

Dodržování opatření k zamezení šíření nákazy bude ve zvýšené míře kontrolováno
a vyžadováno určeným personálem.
Upřednostňujeme možnost bezkontaktní platby.

Podle vývoje epidemiologické situace a z ní vyplývajících opatření nelze vyloučit změny.
V takovém případě je nutné provoz přizpůsobit aktuální situaci a v té době platným podmínkám.

Doporučujeme zejména sledovat webovou stránku https://koronavirus.mzcr.cz


covid1.jpgVíte že si můžete pronajmout soukromě whirlpool?


Rehabilitační část AQUA komplexu

Nabízí zázemí hydromasážních van umožňujících pod dohledem odborného pracovníka regenerovat celé tělo pomocí perličkové, vířivé či podvodní masáže.