Podněty a stížnosti

Vážení pacienti,

z důvodu zlepšování kvality a bezpečnosti poskytovaných zdravotních služeb jsme přístupni Vašim podnětům a připomínkám. V případě, že nejste spokojeni s ambulantní péči a s péči na Středisku následné lůžkové péče, sdělte nám své námitky a připomínky. Lze také oslovit přímo vedení našeho zdravotnického zařízení, kde s Vámi problém projednají.

Postup při podávání stížnosti naleznete zde.

Víte že si můžete pronajmout soukromě whirlpool?


Rehabilitační část AQUA komplexu

Nabízí zázemí hydromasážních van umožňujících pod dohledem odborného pracovníka regenerovat celé tělo pomocí perličkové, vířivé či podvodní masáže.