Následná lůžková péče (SNLP)

Kontakt

Sestry tel. 556 870 202
Staniční sestra tel. 556 870 196
Sociální pracovnice tel. 556 870 196
Lékaři tel. 556 870 201
Umístění
Budova C

Ordinační hodiny

Nepřetržitý provoz 24 hodin denně.

Návštěvní hodiny

Pondělí 14:00 - 17:00
Úterý 14:00 - 17:00
Středa 14:00 - 17:00
Čtvrtek 14:00 - 17:00
Pátek 14:00 - 17:00
Sobota 10:00 - 17:00
Neděle 10:00 - 17:00

Personál

Primář SNLP

Lékař

MUDr.Dagmar Palasová

MUDr. Petr Barabáš

Staniční
sestra
SNLP

Šárka Jandová

Zdravotně
sociální
pracovnice


Bc. Ludmila Kryšková

Informace o zdravotním stavu pacienta podávají lékaři:
• telefonicky PO, ST, PÁ 13:00 do 14:30 hod.
• osobně ÚT, ČT 13:00 do 14:30 hod.

Informace - zdravotně sociální pracovník
• telefonicky PO, ÚT, ČT, PÁ 10:30 do 12:00 hod.
osobně PO,ÚT,ČT 13.00 - 14.00 hod. (po telefonické domluvě)

Komunikaci s pacientem cestou SKYPE lze domluvit na tel. 556 870 202.

Věci pro pacienty nadále přebíráme denně v době mezi 15-17 hodinou.

Charakteristika

 • poskytujeme následnou ošetřovatelskou a rehabilitační péči u převážně gerontologických pacientů
 • rehabilitaci po cévních mozkových příhodách
 • rehabilitaci po zlomeninách
 • standardní zdravotnické zajištění
 • nabídka nadstandardních služeb za příplatky pacientů

Středisko následné lůžkové péče je nestátní zdravotnické zařízení se zaměřením na geriatrii - slouží k léčbě chronicky a dlouhodobě nemocných pacientů, kteří vyžadují komplexní léčebnou a rehabilitační péči. Převažující nemoci umísťovaných pacientů jsou choroby cévní, gastrointestinální, nemoci pohybového aparátu, ale také onemocnění psychická a nervová. Osobám, jejichž zdravotní stav je již stabilizovaný, ale vzhledem ke snížené soběstačnosti nejsou schopny se obejít bez pomoci jiné fyzické osoby, je nabídnut pobyt na sociálním lůžku.

Kapacita střediska následné lůžkové péče je 41 zdravotních lůžek a 7 lůžek sociálních pro léčbu a rehabilitaci s trvalým pobytem na oddělení. Klientům je k dispozici 16 pokojů, z toho 4 jednolůžkové - nadstandartně vybavené (s vlastním sociálním zařízením, velkoplošnou TV, rádiem, lednicí, telefonem apod.). Pobyt na nadstandartním pokoji zpoplatněn částkou 300,- Kč/den. Klienti ubytovaní na nadstandartním pokoji mohou zdarma 1x týdně využít nabídky procedur v rehabilitačním centru THERÁPON AQUA. Všichni klienti střediska následné lůžkové péče pak mají nastavenou 50-ti% slevu na veškeré rehabilitační procedury.

V našem zařízení provozujeme jednou týdně skupinovou ergoterapii. Na odborné úrovni se zde provádí léčba chronických ran s výbornými výsledky pod vedením všeobecné sestry Simony Kovalčíkové. Dále naše zařízení nabízí nově tzv. Canisterapii. Taktéž pravidelně dochází do SNLP skupina dobrovolníků, kteří s klienty chodí, povídají si s nimi a naslouchají jim, což je při dlouhodobém pobytu u nás velmi důležité.

Prostory střediska jsou zcela nově zbudovány a moderně vybaveny s maximální snahou o vytvoření příjemného prostředí pro pacienty i personál. Okolní prostředí střediska následné lůžkové péče zpříjemňuje park Edvarda Beneše, který se nachází v bezprostřední blízkosti.

Odborná spolupráce

Středisko spolupracuje zejména s odbornými lékaři společnosti THERÁPON 98, a.s.


Přehled poskytovaných služeb na SNLP

Středisko následné lůžkové péče je nestátní zdravotnické zařízení se zaměřením převážně na geriatrii, slouží k léčbě chronicky a dlouhodobě nemocných pacientů, u kterých převažují choroby cévní, gastrointestinální, choroby pohybového aparátu, ale také onemocnění psychická a nervová. Nemocným je poskytována komplexní léčebná a ošetřovatelská péče, kterou zajišťuje tým kvalifikovaných lékařů a zdravotních pracovníků.

Příjem pacientů je zajišťován na základě Žádosti o přijetí na zdravotní lůžko, kterou vyplní praktický lékař nebo lékař ve zdravotnickém zařízení, kde je pacient hospitalizován. Bez podané a řádně vyplněné žádosti nemůže být pacient do zařízení přijat.

Při přijetí na zdravotní lůžko by měl mít pacient s sebou:

 • župan
 • toaletní potřeby
 • ručník
 • přezůvky
 • trpí-li pacient inkontinencí, uvítáme balení plenkových kalhot


Vyšetření pacientů při změně zdravotního stavu zajišťují lékaři naší polikliniky, zejména z oborů:

 • dermatovenerologie
 • chirurgie
 • urologie
 • endokrinologie
 • gynekologie
 • kardiologie

Při zhoršení zdravotního stavu je dle doporučení lékaře pacient překládán na příslušné oddělení akutní péče, nejčastěji do Nemocnice Nový Jičín.

Pacientům je rovněž zajištěna komplexní rehabilitační péče. Pravidelnou rehabilitací se fyzioterapeuti Střediska následné lůžkové péče snaží ovlivnit negativní následky onemocnění centrální mozkové soustavy u pacientů po mozkové příhodě, úrazu, traumatu mozku, zmírňují negativní následky po operacích, a to především po operacích pohybového ústrojí. Rehabilitace napomáhá i v případech, kdy pacient v důsledku onemocnění utrpěl ztrátu soběstačnosti a sebeobsluhy. K rehabilitaci jsou používána chodítka, berle, hole, invalidní vozíky, mechanické šlapadlo, RHB pomůcky k prevenci proleženin, kontrakturám velkých kloubů. Pacienti ubytovaní na nadstandartním pokoji mohou zdarma 1x týdně využít nabídky procedur v rehabilitačním centru THERÁPON AQUA. Všichni klienti střediska následné lůžkové péče pak mají nastavenou 50-ti% slevu na veškeré rehabilitační procedury po celou dobu pobytu.

Propouštěcí doba je dána celkovým zdravotním stavem klienta. Většinou je doba pobytu na zdravotním lůžku stanovena maximálně na 3 měsíce. Pokud nedojde ke zlepšení zdravotního stavu klienta a klient je propuštěn do domácího ošetřování, kontaktujeme domácí péči a zajistíme, aby sestry docházely ke klientovi domů.

Pro pacienty SLNP je zajištěna pravidelná péče logopeda a ergoterapeuta. Personál střediska se snaží klientům zajistit nejen špičkovou zdravotní péči, ale zajišťuje i kulturní program, který slouží k navození psychické pohody pacientů. Jedná se především o pěvecká a taneční vystoupení, vánoční besídky apod.

Služby za poplatek – kadeřník, holič, pedikérka (dle domluvy s klientem).
Úzce spolupracujeme s organizací ADRA.

Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče podle §52 zákona 108/2006 sb.

Tyto pobytové sociální služby jsou poskytovány osobám, jejichž zdravotní stav je stabilizovaný, již nevyžaduje ústavní zdravotní péči, ale vzhledem ke snížené soběstačnosti nejsou schopny se obejít bez pomoci jiné fyzické osoby. Pobyt na sociálním lůžku je pouze dočasným řešením  situace klienta, a proto je omezen na nezbytně dlouhou dobu, dokud pomoc nemůže být zajištěna v přirozeném sociálním prostředí nebo jiném typu sociálního zařízení s trvalým pobytem. Při nástupu je s klientem sepsána smlouva s časovým omezením na 3 měsíce. Pokud přetrvávají důvody pro poskytování sociální služby a kapacita zařízení to dovoluje, lze po oboustranné dohodě  pobyt prodloužit.

Na sociální lůžka jsou přijímáni převážně senioři, ale i mladší klienti s různými typy zdravotního postižení a fyzického omezení.

Počet registrovaných sociálních lůžek: 13
Rozhodnutí o registraci: identifikátor  6605517 

Žádost o poskytování sociální služby - formulář.

Naše zařízení poskytuje svým uživatelům tyto služby:

 • poskytnutí ubytování - ve 2 až 4 lůžkových pokojích, včetně úklidu, praní, drobných oprav a žehlení prádla
 • poskytnutí stravy - zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování
 • pomoc při osobní hygieně - koupání, péče o vlasy, nehty a kůži, pomoc při použití WC
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu - pomoc při podávání jídla a pití, při oblékání, přesunu na vozík, chůzi, vstávání a uléhání do lůžka, polohování imobilních pacientů, pomoc při prostorové orientaci a pohybu
 • zprostředkování kontaktů se společenským prostředím - podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů, podpora a pomoc při obnovení styku s rodinou
 • sociálně terapeutické činnosti - činnosti vedoucí k udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporující sociální začlenění
 • aktivizační činnosti - nácvik jemné motoriky, zájmové činnosti, rozhovory, podpora styku s rodinou
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí - pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů

Dále je zajištěna:

 • zdravotní a ošetřovatelská péče - zdravotní péče je zajištěna kvalifikovaným personálem 24 hodin denně prostřednictvím našich zaměstnanců. Ti se řídí ordinací  lékařů v zařízení. Pokud to vyžaduje zdravotní stav klienta, využíváme služeb ambulantních specialistů. Při zhoršení zdravotního stavu je klient přeložen  záchrannou službou do nemocnice.
 • rehabilitace - zahrnuje především nácvik chůze a kondiční cvičení pod vedením rehabilitačního pracovníka. Klienti našeho zařízení mohou využít 50% slevy na rehabilitaci v  rehabilitačním centru THERÁPON AQUA
 • psychosociální pomoc - pacienti dlouhodobě pobývající v zařízení, zvláště ti, kteří nemají rodinné zázemí, často trpí osamělostí. Podporujeme činnost dobrovolníků, kteří tráví s klienty volný čas, povídají si, vezmou je na procházku.
 • duchovní péče - kněz navštěvující zařízení zabezpečuje klienty po duchovní stránce, nabízí rozhovory s nemocnými, udílení svátostí
 • do zařízení dochází kadeřnice a pedikérka, které poskytují služby za úhradu

Cena poskytovaných služeb:

Maximální výše úhrady za poskytnutí ubytování a stravování stanoví Vyhláška č. 505/2006sb., kterou se provádí některá ustanovení o sociálních službách, v platném znění.

Strava:     170,- Kč/den
Ubytování: 210,- Kč/den
Úkony péče jsou hrazeny částkou přiznaného příspěvku na péči.

Víte že si můžete pronajmout soukromě whirlpool?


Rehabilitační část AQUA komplexu

Nabízí zázemí hydromasážních van umožňujících pod dohledem odborného pracovníka regenerovat celé tělo pomocí perličkové, vířivé či podvodní masáže.