Domácí péče

Kontakt

Telefon 556 870 233, 602 557 118
Email
Umístění 2
Budova A

Ordinační hodiny

Pondělí 06:30 - 20:00
Úterý 06:30 - 20:00
Středa 06:30 - 20:00
Čtvrtek 06:30 - 20:00
Pátek 06:30 - 20:00
Sobota ošetřujeme pouze akutní stavy
Neděle ošetřujeme pouze akutní stavy

Personál

Úseková vedoucí Pavlína Mikulenková, DiS.

Charakteristika

Domácí péče je zdravotní péče poskytovaná pacientům na základě doporučení registrujícího praktického lékaře nebo
ošetřujicího lékaře při hospitalizaci v jejich vlastním sociálním prostředí.

Posláním Domácí zdravotní péče je pomáhat lidem, kteří se ocitli v důsledku nemoci, úrazu, věku nebo osamocení v nepříznivé zdravotní a sociální situaci.

Našim cílem je umožnit těmto lidem prožívat spokojený a plnohodnotný život ve svém vlastním prostředí, ve své rodině a v kruhu svých nejbližších, naplňovat jeho potřeby a zlepšovat kvalitu jeho života.

Je poskytovaná denně od 7.00 hod. do 14.30 hod., 7 dní v týdnu včetně svátků. Dle ordinace lékaře poskytujeme potřebnou péči individuálně i v odpoledních hodinách včetně dnů pracovního klidu a svátků. Její rozsah, četnost i požadavek určuje ošetřující lékař. Tato péče je poskytovaná týmem kvalifikovaných zdravotnických pracovníků (všichni pracovníci mají Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu). Péče je rozdělena na 4 typy návštěv časově omezených podle závažnosti onemocnění a
potřeb uživatelů.

Domácí zdravotní péče je plně hrazena z veřejného zdravotního pojištění a máme uzavřený smluvní vztah se všemi pojišťovnami (VZP, RBP, ČPZP, OZP, VoZP, ZPMV, ZPŠ).

Nabízíme tyto služby:

Odbornou zdravotní službu

 • odběry biolog. materiálu (krev, moč, stěry)
 • aplikace injekci (i.m.,i.v.,s.c.), infuzí
 • aplikace inzulínu (nácvik a zaučování apl. inzulínu klienta)
 • cévkování, klyzma, ošetřování permanent. katetrů
 • ošetřování chronických ran, dekubitů, bercových vředů
 • ošetřování PEG (aplikace nutriční vyživy)
 • ošetřování katetru (PIC, Browiac CŽK )
 • ošetřovatelskou rehabilitaci (po CMP, operaci, úrazech)
 • ošetření stomie a drénu
 • sledování fyziolog. funkcí (měření TK, měření krevního cukru)
 • péče o onkologicky nemocné
 • nácvik soběstačnosti a sebeobsluhy


Pečovatelskou službu

 • pomoc při zvládání běžných úkonů (příprava a podání jídla)
 • pomoc při osobní hygieně (celková koupel)
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti (úklid, nákup)
 • pomoc při zajištění stravy (dovoz, donáška jídla)
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Služby jsou poskytovány dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Pečovatelská služba se poskytuje v domácnostech uživatelů služby během pracovní doby a to v časovém rozmezí od 7:00 hodin do 14:00 hodin, zpravidla pondělí až pátek.

Víte že si můžete pronajmout soukromě whirlpool?


Rehabilitační část AQUA komplexu

Nabízí zázemí hydromasážních van umožňujících pod dohledem odborného pracovníka regenerovat celé tělo pomocí perličkové, vířivé či podvodní masáže.