Gerontopsychiatrie a Sexuologie

10.09.2018

Společnost THERÁPON98, a.s. zavádí možnost nových vyšetření v psychiatrii a to zejména problematiky psychických onemocnění u starší populace a problematiky sexuálních poruch.

Gerontopsychiatrie

Léčba problematiky geriatrických onemocnění, především prevencí diagnostikou, léčbou a doléčovaním psychických poruch u osob starších 65 let. Důvodem jsou bio-psycho-sociální charakteristiky starší populace s odlišnostmi v klinickém razu, průběhu a léčbě duševních poruch oproti nemocným v středním a mladším věku. Mnohem častější je přítomna také somatická polymorbidita s obdobnými důsledky. Zároveň se gerontopsychiatr zabývá prevencí, léčbou, doléčovaním některých organických poruch (např. demence s časným začátkem) u osob mladších než 65 let.

Sexuologie

Sexuologická ambulance poskytuje diagnostiku a terapii sexuálních dysfunkcí mužů a žen. Zaměřuje se jak na psychiku, tak na tělesnou stránku. Hledá souvislosti mezi mozkovou činností (mozek je totiž tím nejdůležitějším pohlavním orgánem) a dalšími orgánovými soustavami lidského těla včetně vlivů duševních. Proto sexuologické pracoviště spolupracuje úzce s odborníky z jiných medicínských oborů.

Kontakt: psychiatrická ambulance MUDr. Milan Strmeň
tel.: 556 870 258, www.therapon98.czVíte že si můžete pronajmout soukromě whirlpool?


Rehabilitační část AQUA komplexu

Nabízí zázemí hydromasážních van umožňujících pod dohledem odborného pracovníka regenerovat celé tělo pomocí perličkové, vířivé či podvodní masáže.