Gerontopsychiatrie a Sexuologie

10.09.2018

Společnost THERÁPON98, a.s. zavádí možnost nových vyšetření v psychiatrii a to zejména problematiky psychických onemocnění u starší populace a problematiky sexuálních poruch.

Gerontopsychiatrie

Léčba problematiky geriatrických onemocnění, především prevencí diagnostikou, léčbou a doléčovaním psychických poruch u osob starších 65 let. Důvodem jsou bio-psycho-sociální charakteristiky starší populace s odlišnostmi v klinickém razu, průběhu a léčbě duševních poruch oproti nemocným v středním a mladším věku. Mnohem častější je přítomna také somatická polymorbidita s obdobnými důsledky. Zároveň se gerontopsychiatr zabývá prevencí, léčbou, doléčovaním některých organických poruch (např. demence s časným začátkem) u osob mladších než 65 let.

Sexuologie

Sexuologická ambulance poskytuje diagnostiku a terapii sexuálních dysfunkcí mužů a žen. Zaměřuje se jak na psychiku, tak na tělesnou stránku. Hledá souvislosti mezi mozkovou činností (mozek je totiž tím nejdůležitějším pohlavním orgánem) a dalšími orgánovými soustavami lidského těla včetně vlivů duševních. Proto sexuologické pracoviště spolupracuje úzce s odborníky z jiných medicínských oborů.

Kontakt: psychiatrická ambulance MUDr. Milan Strmeň
tel.: 556 870 258, www.therapon98.czVíte že si můžete pronajmout soukromě whirlpool?


Relaxační část AQUA komplexu

Saunování má zejména preventivní účinek. Napomáhá klidnější činnosti srdce, prohlubuje a uvolňuje dýchací cesty, bolesti kloubů a svalů ustoupí. Stejně tak utiší Vaše podrážděné nervy, migrénu či nervozitu.