Otevření nové neurologické ambulance

30.04.2019

Vážení pacienti,
 
jsme rádi, že Vás můžeme informovat o tom, že se nám podařilo otevřít novou neurologickou ambulanci. Vedle  MUDr. Dokoupila, MUDr. Ressnera a MUDr. Junkerové náš tým rozšířil MUDr. Borák. Svými dlouholetými zkušenostmi ze zahraničí posílí náš současný neurologický tým a tím pomůže zlepšit dostupnost neurologické péče v našem zařízení. 
Pan doktor Borák pracoval v několika renomovaných klinikách, kde nasbíral cenné zkušenosti. Specializuje se zejména na neurodegenerativní onemocnění (např. Parkinsonova nemoc, demence), epilepsii a v neposlední řadě péči o pacienty po mozkových příhodách, kdy může nabídnout dlouholeté  zkušenosti ze svého posledního působiště, kde pracoval jako zástupce primáře tzv. komplexního cerebrovaskulárního centra. Naši pacienti tak mohou těžit z jeho mnohaleté zkušenosti stran neurosonologické diagnostiky (tzv. vyšetření karotid a mozkových cév).
Samozřejmostí je i komplexní péče o pacienty s jinými neurologickými obtížemi nebo mezioborovou problematikou jako např. vertebrogenní obtíže, závratě, bolesti hlavy, onemocnění periferních nervů nebo problematikou psychosomatické, celostní medicíny nebo komplementárních léčebných metod typu akupunktury. 


Víte že si můžete pronajmout soukromě whirlpool?


Rehabilitační část AQUA komplexu

Nabízí zázemí hydromasážních van umožňujících pod dohledem odborného pracovníka regenerovat celé tělo pomocí perličkové, vířivé či podvodní masáže.