Monika Kapicová, DiS.

Registrovaný ergoterapeut 007-0162-7872

Monika Kapicová, DiS.Dosažené vzdělání:
Diplomovaný ergoterapeut – rehabilitační pracovník
Střední zdravotnická škola a Vyšší zdravotnická škola, Ostrava
Vychovatel a pedagog volného času- doplňující pedagogické studium
Pedagogická fakulta OU
Všeobecná zdravotní sestra
Střední zdravotnická škola NJ

Působení a náplň práce na:
Středisku následné lůžkové péče – nácvik mobility a lokomoce, nácvik běžných denních činností, trénink kognitivních,
komunikačních a rozumových dovedností, kondiční ergoterapie zaměstnáním, návrh kompenzačních pomůcek s ohledem na domácí podmínky.
Ambulanci ergoterapie - cílená rehabilitace zaměřená na horní končetinu s využitím praktických pomůcek a
terapeutických technik. Rehabilitace u pacientů s vertebrogenními obtížemi – ošetření, ergonomie, škola zad,aj.

Víte že si můžete pronajmout soukromě whirlpool?


Rehabilitační část AQUA komplexu

Nabízí zázemí hydromasážních van umožňujících pod dohledem odborného pracovníka regenerovat celé tělo pomocí perličkové, vířivé či podvodní masáže.