Pavla Stránská, DiS.

Ergoterapeut

Pavla Stránská, DiS.Dosažené vzdělání:
Diplomovaný ergoterapeut
Střední zdravotnická škola a Vyšší  zdravotnická škola, Ostrava

Vzdělávací kurz:
Možnosti uplatnění rehabilitačních metod akreditace Unify, Pragoversa, s.r.o.

Akreditovaný kurz:
Synergická reflexní terapie
Institut Synergické reflexní terapie s.r.o.

Certifikovaný kurz:
Bazální stimulace - základní, prohlubující a nástavbový kurz akreditace MZ ČR, MPSV ČR a MŠMT ČR
Semináře KiC, Nový Jičín - Zdravotní tělesná výchova – Strečink v hodinách TV, Jóga aneb hrajeme si na zvířátka, Relaxace pro děti, Hravá a zábavná výchova pohybem
Předchozí pracovní zkušenosti:
Soukromá základní škola speciální pro žáky s více vadami, Ostrava, s.r.o
- individuální a skupinová léčebná tělesná výchova, rehabilitace a fyzikální terapie, plavání a cvičení v bazénu u dětí s kombinovanými vadami (např. dětskou mozkovou obrnou), s onemocněním pohybového aparátu (vadným držením těla, skoliózou, plochonožím, poruchou koordinace, stability, aj.)
Mateřské centrum – mimo jiné výchovné činnosti a cvičení s dětmi ve věku 1–5 let pro celkový psychomotorický rozvoj 

Působení a náplň práce na:
Středisku následné lůžkové péče – nácvik mobility a lokomoce, nácvik běžných denních činností, trénink kognitivních, komunikačních a rozumových dovedností, kondiční ergoterapie zaměstnáním, návrh kompenzačních pomůcek s ohledem na domácí podmínky.
Ambulanci ergoterapie - cílená rehabilitace zaměřená  na horní končetinu s využitím praktických pomůcek a terapeutických technik. Rehabilitace u pacientů s vertebrogenními obtížemi – ošetření, ergonomie, škola zad,aj.

Víte že si můžete pronajmout soukromě whirlpool?


Saunová část AQUA komplexu

Saunování má zejména preventivní účinek. Napomáhá klidnější činnosti srdce, prohlubuje a uvolňuje dýchací cesty, bolesti kloubů a svalů ustoupí. Stejně tak utiší Vaše podrážděné nervy, migrénu či nervozitu.