Pavla Stránská, DiS.

Ergoterapeut

Pavla Stránská, DiS.Dosažené vzdělání:
SZŠ a VZŠ Ostrava obor diplomovaný ergoterapeut

Předchozí zaměstnání a zkušenosti:
-Soukromá základní škola speciální pro žáky s více vadami, Ostrava, s.r.o
-Mateřské centrum – mimo jiné výchovné činnosti a cvičení s dětmi ve věku 1–5 let pro celkový psychomotorický rozvoj

Dodatečné vzdělání:
SM systém I.+II
SM systém bedrní, krční a hrudní páteř /2A+B/
Kinesitejsping I
Možnosti uplatnění rehabilitačních metod
Synergická reflexní terapie
Bazální stimulace – základní

Semináře a worshoppy:
Semináře KiC, Nový Jičín - Zdravotní tělesná výchova – Strečink v hodinách TV,
Jóga aneb hrajeme si na zvířátka
Relaxace pro děti
Hravá a zábavná výchova pohybem
Diabetická noha

Náplň práce:
Středisku následné lůžkové péče – nácvik mobility a lokomoce, nácvik běžných denních činností, trénink kognitivních, komunikačních a rozumových dovedností, kondiční ergoterapie zaměstnáním, návrh kompenzačních pomůcek s ohledem na domácí podmínky, úprava Ambulantní rehabilitace u dospívajících dětí s vadným držením těla, plochonožím, s poruchou vývoje a kombinovanými vadami.
Rehabilitace dospělých s vertebro potížemi (ošetření,ergonomie,škola zad aj.) neurologickými diagnozami a cílená ergoterapie zaměřená  na horní končetinu s využitím praktických pomůcek a terapeutických technik.

Víte že si můžete pronajmout soukromě whirlpool?


Saunová část AQUA komplexu

Saunování má zejména preventivní účinek. Napomáhá klidnější činnosti srdce, prohlubuje a uvolňuje dýchací cesty, bolesti kloubů a svalů ustoupí. Stejně tak utiší Vaše podrážděné nervy, migrénu či nervozitu.