Pavla Stránská, DiS.

Ergoterapeut

Pavla Stránská, DiS.Dosažené vzdělání:
Diplomovaný ergoterapeut
Střední zdravotnická škola a Vyšší  zdravotnická škola, Ostrava

Vzdělávací kurz:
Možnosti uplatnění rehabilitačních metod akreditace Unify, Pragoversa, s.r.o.

Akreditovaný kurz:
Synergická reflexní terapie
Institut Synergické reflexní terapie s.r.o.

Certifikovaný kurz:
Bazální stimulace - základní, prohlubující a nástavbový kurz akreditace MZ ČR, MPSV ČR a MŠMT ČR
Semináře KiC, Nový Jičín - Zdravotní tělesná výchova – Strečink v hodinách TV, Jóga aneb hrajeme si na zvířátka, Relaxace pro děti, Hravá a zábavná výchova pohybem
Předchozí pracovní zkušenosti:
Soukromá základní škola speciální pro žáky s více vadami, Ostrava, s.r.o
- individuální a skupinová léčebná tělesná výchova, rehabilitace a fyzikální terapie, plavání a cvičení v bazénu u dětí s kombinovanými vadami (např. dětskou mozkovou obrnou), s onemocněním pohybového aparátu (vadným držením těla, skoliózou, plochonožím, poruchou koordinace, stability, aj.)
Mateřské centrum – mimo jiné výchovné činnosti a cvičení s dětmi ve věku 1–5 let pro celkový psychomotorický rozvoj 

Působení a náplň práce na:
Středisku následné lůžkové péče – nácvik mobility a lokomoce, nácvik běžných denních činností, trénink kognitivních, komunikačních a rozumových dovedností, kondiční ergoterapie zaměstnáním, návrh kompenzačních pomůcek s ohledem na domácí podmínky.
Ambulanci ergoterapie - cílená rehabilitace zaměřená  na horní končetinu s využitím praktických pomůcek a terapeutických technik. Rehabilitace u pacientů s vertebrogenními obtížemi – ošetření, ergonomie, škola zad,aj.

Víte že si můžete pronajmout soukromě whirlpool?


Rehabilitační část AQUA komplexu

Nabízí zázemí hydromasážních van umožňujících pod dohledem odborného pracovníka regenerovat celé tělo pomocí perličkové, vířivé či podvodní masáže.